Návrhy a výroba osobních šperků, talismanů a amuletů zajišťující štěstí, ochranu, prosperitu a osobní růst - Kateřina Dočkalová

Ochranné a uzdravující amulety z drahých kamenů pro štěstí, zdraví, vztahy a prosperitu

Každý z nás řeší občas nebo i dlouhodobě nějaké otázky či problémy, jenž vyvěrají z jeho dispozic v horoskopu, vznikly v výchovou v rodině nebo jsou následkem karmických problémů či jiným okolností. Ne vše se nám bohužel daří vyřešit rychle k naší spokojenosti. Amulet vyrobený přesně na míru vám pomůže vše urychlit a vyřešit, navíc se stane neobyčejným hodnotným šperkem.

Dostane se vám tak možnosti využít této unikátní metody, jež má kořeny v dávné minulosti. Záření drahokamů se používá dodnes jako prostředek léčby mající tradici v indické Ajurvédě a díky výjimečným zasvěcením vám je můžeme zprostředkovat u i nás. Jedná se o natolik na znalosti, zkušenosti, umění a vnímání náročnou metodu, že alespoň u nás nenajdete nikoho jiného, kdo by něco podobného nabízel.

Amulet vyrobený extra pro vás snadno:

-      Přinese schopnost sebeprosazení v práci či profesi

-      v podnikání zajistí respekt podřízených a obchodních společníků

-      ve vztazích podstatně zvýší vaši atraktivitu

-      zvýší vaši autoritu ve vedoucí profesi

-      zvýší vaše charisma což prospěje všem oblastem seberalizace

-      zabrání syndromu vyhoření v náročných a stresových profesích

-      zajistí splnění vašich dlouhodobých přání

-      zajistí odolnost ve stresových a zátěžových situacích

-      vyřeší problémy s alkoholem, přejídáním, kouřením a drogovými závislostmi

-      zajistí účinnou léčbu zdravotních a jiných obtíží bez vedlejších účinků farmak

Proto již nebudete:

-      snadno manipulovatelní ze strany partnera, přátel, dětí nebo obchodních partnerů

-      ustupovat v pro vás nevýhodných situacích

-      ztotožňovat se s problémy druhých a brát je tak na sebe

-      často unavení a vyčerpaní

-      trpět zbytečně nemocemi

Máte záruku, že:

-      amulet bude vyroben pouze ze zlata, bílého nebo červeného zlata, rubínů, smaragdů, safírů, olivínů a spinelů

-      získáte zcela jedinečný a hodnotný šperk, jenž bude navržen pouze pro vás a stane se tak investicí do kvality Vašeho života

 

 

 

Citát,-

Drahokamy, ratna, jsou dle učení tibetských lamů diamantové nauky vadžrajány, druhými nejdůležitějšími mistry, ve kterých má být ukryto velké zasvěcení. A to hned po živých učitelích. Toto zasvěcení se může přenést při nošení amuletu do otevřené mysli dychtící po osvícení.

    Dle R.A. Nového, Přednáška o účinku drahokamů dle áditjavédy, sluneční Védy bráhmanů Staré Indie, Olomouc.

Odkazy, wikipedia, safír, rubín, spinel.

Astrological magical amulets made from precious stones for love, luck, health, happy relationships and prosperity.


Everyone is sometimes trying to find solution for question or problem, that is directly related to disposition from horoscope, which were acquired growing up in a family or because of different circumstances.  Unfortunately, not all can be solved quickly to our satisfaction. Amulet made to your exact specifications can help you speed up your solution and solve your problem and will be unique jewel.
 

Amulet made just for you can easily help you to:
 

 • bring ability of self realization at work
 • gain respect of employees and contacts in your business
 • definitely increase your attractiveness in relationships
 • increase authority in leading position
 • help with fulfilling your long-term wishes
 • make you strong during stress related and difficult situations
 • solve problems with alcohol, over-eating, smoking and drug addictionsYou will no longer:

 

 • be manipulated by your partner, friend, kids or business contacts
 • give out in situations that are not in your favor
 • have to take problems of others and take them upon yourself
 • feel tired and exhausted
 • be sick, with stress related sicknesses
   

You have assurance that:
 

 •  amulet will be created only from precious metals and gems
 • you will get original and precious piece of jewelry, that will be designed only for you and it will become an investment into quality of your life
 • According to your name and birth date we will create individual design, the way your amulet should look


Would you like to know more about amulets, talismans and their impact?  Call me or set up an appointment, my number is 00420777558589, or you can write on this e-mail: rzapleta-astrolog@razdva.cz

Skype Me! Robertzapletal
 

 

Amulets and talismans today

Nowadays the most effective amulet is the one that is made specifically for a customer with regards to his character, dispositions, and probléme that he/she will have to go through.  That jewel than offers the best level of safety and helps to mitigate problems, which would take long term to solve.

It could be made for love, relationships, work, project acceptance, business, better resistance or health.
Only few people have disposition for creating jewel according to horoscope, diagnostic drawing or with help of clairvoyant and create unique, never repeated talisman, which would be not just aesthetically beautiful, but especially functional in a sphere that his owner expects it.  That is why it is very often substituted with mass produced talisman, which has nothing to do with the original idea.  That is why this guild is loosing its attractiveness.
Thankfully today you can find some astrologist, clairvoyant and jewelry maker, who can make such a unique jewel of a horoscope based on weak aspects or according to clairvoyant vision.  During jewel designing process  a lot of different esoteric sciences and their combination is used and very unique masterpiece is born from gems and precious metals, and its owner can display beauty and also investment into quality of his/her life.

 

Amulette hergestellt aus der Edelsteinen,die helfen Ihnen für Ihre bessere Gesundungswille, zum Schutz sowie zugunsten der Liebe,Gluck,Gesundheit und Prosperität.

Jeder von uns löscht ab und zu seine kurz-oder langfristige Lebensprobleme,die bestehen in seinen Individualdispozitionen in Horoskop und die sind in der Jugenderziehung oder  als folge den anderen Umstände entstanden.

Es geht uns leider nicht alles schnell zu unserer Zufridenheit ausraumen.

Amulett, der ist genau  auf Ihr Mass hergestellt,hilft Ihnen alles beschleunigen,löschen und uberdies dieser Schmuck wird fuer Sie verwunderlich und hochwertig werden.

Was bringt Ihen tragen des Amulettes:

 

 • die Fähigkeit sich in Ihrem  Beruf durchsetzen
 • gewährleistet Ihnen in Ihrem Unternehmen Respekt der Untergeordneten
 • verbessert Ihre Bezieung und Attraktivität
 • erhöht Ihre Autorität in der Schlüsselposition
 • sicherstellt Erfüllung allen Pläne auf Ihren Wünch
 • hilft Ihen in allen Stresssituationen
 • eliminiert Ihre Probleme mit Alkohol,Rauchen,Drogen und Beleibtheit

 

Sie werden daher nicht mehr:

 

 • so leicht von Partner,Ehefrau und Kinder missbrauchtbar
 • weichen sich in der für Sie in den nachteiligen Situationen
 • identifizieren sich mit den Problemen von den Andersen und übernemen die an sich selbst.
 • müde und ausgeschöpft
 • leiden an einer Krankenheit

 

Wir garantieren Ihnen:

 

 • amulet wird nur durch Naturedelsteinen und Juweliergold erstellt
 • Sie gewinnen einzigartiges und wervolles Schmuck,der wird nur speziel für Sie entworfen und er wird so eine sehr gute Investition für Qualität Ihres Lebens werden

 

Aufgrund von Ihrer Name und Ihres Geburtsdatum erstellen wir Ihnen indiwiduelle Vorshlag, Wie sollte Ihres Amulett ausehen.

Wenn Sieisch  etwas mehr bezüglich der Amuletten erfahren möchten, dan rufen Sie mir bitte Einfach an oder verabreden Sie sich ein Treffen bei mir.

Telefon  - 777 55 85 89 / e-mail rzapletal-astrolog@razdva.cz.