Menhiry a drahé kameny.

Archeologické potíže při dataci menhirových polí jsou násobeny okolností pravděpodobného vykradení měděných, zlatých a jinak cenných šémů, oživovatelů menhirů, jakož oxidací některých minerálů a jejich zmizením ze scény světa (malachitu kupříkladu), v průběhu věků.
Na marockém menhirovém kruhu (rondelu), bylo možno pozorovat vrtané otvory, dle technického postupu, velmi starého data, pocházející snad z doby výstavby menhirů, v nichž musely být vloženy šémy, oživovatelé menhiru, udržovatelé spojení mezi menhirem, megalitickým dílem a božstvem.
Dochovaná tradice biblických knih o obřadech spojených se vztyčením menhirů (masséba), ukládání klenotů a dalších předmětů pod posvátné stromy a k menhirům, tradice zázrakem nevyřazená kněžskými redakcemi z textů, jejichž vrstvy zachycují období před 4000 až 3500 lety, dokládá nutnost oživení nebo propojení menhirů z jinou skutečností, vystupující tu jako jméno božstva, jinde (Atharvavédah), jako databanka vesmíru a všechny sféry světa, zdroj strašlivé síly (ugaritské tabulky), ochrana před silami zemřelých předků a místo pro komunikaci s jinými bytostmi, možná spojené s tranzovými zpěvy, používáním nápojů k cestě do jiného bytí a dalšími obřadními a meditačními prostředky.
Nedostatek dobových, pozdních zpráv o významu menhirů, megalitů obecně, v porovnání s velkým počtem zázrakem dochovaných objektů menhirů (stambha, masséba), po světě, z různých dob, dokazuje, že tu působilo bratrstvo zasvěcenců přesouvající se po světě, nebo zdroj tohoto umění v neviditelném světě, jak pomocí přírodních, zdánlivě primitivních metod, propojit místo, kraj, meditující nebo uctívající zasvěcence s nadvědomím, kronikou velevesmíru (ákášahem).
BÁDÁNÍ v dochovaných pramenech, experimenty a propojení s dosavadními archeologickými prameny, jakož studium starověkých poznatků a drahých kamenech, vedlo k výsledkům, kterak spojit menhiry s jejich šémy, oživovateli.
Je zřejmé, že vyspělejší civilizace pravěké božské informatiky, neuctívaly menhir jako nějaké božstvo, což je pozdější úpadek, ale měly je jako jakési antény na věčnost (v Bibli zvané Beth-elohim, ve Védu ákáša-stambhah, éka-stambhah),
kde lidé mimořádně nadaní vyššími schopnostmi dosahovali obrovských výsledků a okolí či kraj kolem svatyň (od vydávání osvícení a světla), byl pod ochranou a vytvářel předpoklady pro zrozování bytostí šamanského nebo prorockého typu.
Není snadné objasnit metafyziku informatiky ákášahu dle védského poznání, ale mnoho tisíc zkušeností z vlivem krystalové hmoty na nevědomí a nadvědomí je dostatečným potvrzením toho, že když se spojí skladba horniny menhiru, vybrané místo (mahápíthah) a doplňující obrazec z kamenů, popřípadě kovů do jednoho celku, že působení menhiru je silnější a mocnější.
Proto je vytvářen mandalah (kruh, tělo), pro vyšší komunikaci (jakousi pravěkou anténu) a zároveň působič a přenašeč vyššího jsoucna do našeho světa. Je to tedy brána, dveře (dvára), mezi ´jsoucny, jakoby naším a jakoby tamtím.
Skladby používaných drahých kamenů zohledňují tři okolnosti.
1. Menhir, megalit, jako ochrana před tím či oním, to je ochranný plášť menhiru.
2. Prospěch z menhiru ve vazbě na klasická očekávání (zdraví, prosperita, úroda, přízeň nadsvětských mocností).
3. To nejdůležitější, zrychlení proměny duše (transformace podvědomí v nadvědomí nebo dokonce hmoty v nadbytostné bytí), popřípadě prostředí lákající ke zrození vznešenější duše).
Víra v pouhý technologický, robotický  a elektronický pokrok, se stávající primitivní netransformovanou masou lidstva, může být cestou do strašlivých konců. Naopak, menhiry jsou snahou dávných kultur, alespoň částečně spojit  transformaci a alchymizaci vědomé bytosti s civilizací a světem věcí, jež mají sloužit, nikoliv zotročovat a vytvářet poměřování společenských postavení a komplexů všeho druhu.
Drahé kameny do mandaly menhiru jsou vybírány dle několikerého klíče.
A. Kameny spjaté s územím s tradicí dané země nebo místa, protože to je přirozeným základem na nejž jsou tamější lidé napojeni (u nás hlavně různé druhy granátů).
B. Drahé kameny zesilující požadovaný druh spojení s nadsvětem (ákášem) a jeho inteligencí.
C. Kameny pro zesilující účinek vyššího světa na náš svět, či-li zesilovače dosahu působení menhiru (el-masseby, stambhy). To má vliv i na ty, kdo u menhiru pobývají, aniž by měli nějaké mimo-světské nadání k vyššímu dílu a poslání.
D. Kameny pro danou inteligenci (dříve bychom řekli, posla Božího, anděla, dévu, paprsek Buddhů), které mohou menhir zasvětit jako speciální, nikoliv obecný působič a bránu nebeskou, což může být doprovázeno zasvěcovacími obřady.
Nejde tedy o seznam používaných drahých kamenů, ale o požadovaný účel uměleckého, užitého díla.