Horoskop pro jednotlivá znamení na rok 2007

Beran

Pro Berana bude první polovina roku většinou ve znamení stability. Způsobí to Saturn, který zde bude vytvářet harmonické aspekty,přičemž nejvíce z tohoto aspektu vytěží  Berani, kteří jsou narozeni ve třetí dekádě znamení. Saturn jim dodá jistotu a proto se  nebudou muset honit za svými cíli jako kdyby šlo o poslední možnost,ale naopak může jejich život běžet v jakýchsi zaběhnutých kolejích, bez větších výkyvů a problémů. Pokud  nebudete chtít nic změnit sami, okolnosti vás nutit nebudou. Přesto od vás  může být vyžadována  velká míru přizpůsobivosti, která vám ale není příliš vlastní. Vždyť život nabízí tolik možností, tak proč se držet zpátky. Využít těchto aspektů proto snáze dokáží starší Berani, kteří už nemají takovou potřebu něco si dokazovat.

Mnoho z Vás může v tomto roce zaznamenat nemalé úspěchy. Budou to hlavně ti, kteří se nebojí použít nejen své schopnosti, ale mají i zkušenosti nabyté za minulé roky praxe. Je také však nutné, aby ke zkušenostem přidali nemalou touhu dosáhnou něčeho výjimečného. Ta vám přirozeně nechybí, ale nezralost plánů může způsobit nemalé odklady. Bude lépe, pokud se necháte vést svou předvídavostí, protože myšlení  nebude  vaší nejsilnější stránkou.

Býk

První polovina roku nebude zvláště pro Býky narozené ve třetím kvadrantu příjemná. Neharmonické aspekty  mohou vyvolat konfrontaci s nejednou překážkou, která však prověří vaše skutečné schopnosti a vůli k dosažení vytoužených cílů. Býci jsou rození podnikatelé a finančníci díky svému praktickému vztahu ke všemu hmotnému,avšak k tomu, aby něčeho dosáhli často nestačí jen talent, ale i nutná dávka odvahy. Tématem   tohoto roku  bude však nutnost pochopit pravidla hry. Neochota přijímat nové lekce může značit permanentní problémy v ekonomické sféře a případné konflikty se zákonem. Může se vám stát, že se začnete děsit úřednické byrokracie, složenek  a nesmyslných pravidel. Musíte  postupně pochopit, že jsou tu pro vás i kvůli vám. Pokud  správně pochopíte, co se v současnosti od vás očekává, pak se to může pozitivně projevit ve vaší schopnosti nabídnou své schopnosti tam, kde je to potřebné a nutné. Dokážete pak snáze prodat vše, co máte.

Aspekty se stanou příznivé pro větší nezávislost. Ti z vás, kteří toužili soukromě podnikat, budou mít hvězdy příznivě nakloněny. Každý si tak může uvědomit jaké schopnosti skutečně má. Stát se sám sebou je ovšem úkol náročný, proto je zřejmé, že mnozí Býci se tomu budou bránit s tvrdohlavostí sobě vlastní. Proto neochota cokoliv udělat vám může způsobit až psychické problémy.

 

Blíženci

 

Mnoho věcí se letos asi změní, ale na to jste přece zvyklí. Jen málo z vás si bude moci mnout ruce a pohodlně odpočívat na gauči. Dokonce si myslím, že být s něčím spokojený ani nepatří do Vaší přirozenosti. Změna, to je to pravé. Letos jich bude dost a dost. Téměř celý rok bude jistě poznamenán snahou něčeho dosáhnout, což je asi dáno dlouhodobou nespokojeností se stavem svého života. Chtěli by jste být úspěšnější a sebevědomější. Problémem ale je, že doposud jste na to neměli a nyní se budete snažit vše stihnou co nejdříve. To ale povede k nejednomu přecenění svých reálných možností a schopností. Dříve či později se tak asi setkáte s nutností prozkoumat své skutečné motivy a zjistit, jaké máte opravdové záměry, o co usilujete. Příliš sobecké a mocenské zájmy totiž mohou znamenat rychlý pád, taktéž potřeba stihnou milión věcí zároveň. Raději se proto soustřeďte na jednu věc pořádně, což nepatří také mezi vaše největší devizy. Ovšem na druhou stranu je nutno říci, že můžete těžit z určitých zkušeností a jakési přirozené přizpůsobivosti, která je vám vlastní.

Nesnažte se jít hlavou proti zdi. Rádi by jste možná dělali věci podle svého, ale není na to vhodná doba. Naopak je třeba razit opatrné způsoby.

Rak

Vaše hvězdy budou snad kromě posledních měsíců příznivě nakloněny. Ta výjimka bude ale platit pouze pro Ty, kteří se narodili v prvním kvadrantu znamení, protože Pluto se postupně dostane do částečné opozice na Vaše Slunce a začne tak přinášet nemalé změny. Zvláště pak vás donutí, aby jste více zabývali svým skutečným posláním. A protože vás k tomu zatím nic nevedlo, získáte tak nové poznatky sami o sobě.

Uran bude stejně jako v minulém roce harmonicky působit na skoro všechny Raky. To jim přinese velkou míru nezávislosti, takže se mohou oprostit od svazující minulosti, kterou si skoro každý z nás za sebou vleče jako těžký kámen. I tak to ale nebude jednoduché, protože většinou jste na minulosti závislí. Naučte se proto ponechat si to dobré dědictví a vlohy po rodičích, využijte je ale vlastním originálním způsobem. To nejhorší, co by jste totiž mohli udělat, je kopírovat i s problémy, které každou minulost následují.

Vneste do svého života nápady a kreativitu tak, že sami začnete utvářet svůj osud. Je vhodná doba začít dělat to, co jste už dávno chtěli. Aspekty vám dodají dostatek vlastní jistoty, takže ji nemusíte hledat u jiných. Začněte se spoléhat sami na sebe, to že vás vždycky někdo zachrání je pouze draze vykoupenou iluzí.

Lev

 

Letos bude rok plný rozporů. Na jedná straně jsou aspekty příznivé pro kariéru, na stranu druhou je tu mnoho omezujících skutečností. Situace se ale podobá té z roku minulého, neboť Saturn ještě Vaše znamení neopustil. K tomu dojde až koncem tohoto roku. Proto zvláště Lvi narození ve třetím kvadrantu znamení nebudou mít tento rok snadný. Tradiční astrologická pravidla totiž říkají, že Saturn je planetou překážek a omezení. Ty mají ale velký význam pro rozvoj osobnosti, neboť každého tak učí sebedisciplíně. Nemůžeme ho proto chápat jako zlou planetu doslovně. On se nám jen snaží vysvětlit, že je důležité umět se přizpůsobit. A i když jeho lekce jsou nejednou bolestné, nakonec vedou k hlubokým zkušenostem a přirozené zralosti. Problémy, se kterými se setkáte, proto berte jako výzvu a neustupujte před nimi ani o píď zpět. Jen tak z toho vytěžíte to nejlepší. Ti, kteří podlehnou návalu věcí, které musí řešit, se vrátí ve svém rozvoji o mnoho let nazpět.

Pochopení těchto pravidel může mít mnoho pozitivních dopadů na náš život. Tím hlavním bude spokojenost pracovní a profesní, neboť ta pro Lva jednou z nejdůležitějších. A co více, současné vlivy zřejmě přinesou neobyčejné možnosti jak naplnit svou vůdčí roli.

 

Panna

 

Zdá se, že planety vás milují, protože jak v roce minulém, tak ani letos nedovolí nikomu zahálet. Koncem roku pak zvláště pro narozené v prvním kvadrantu platí, aby se připravili na období zatěžkávacích zkoušek. Kvadrát Jupitera a Pluta a opozice Urana vás povede k nemalé aktivitě. Napjaté aspekty vás tak povedou za štěstím a úspěchem, ať budete chtít či nikoliv. Je pro  totiž velmi neobvyklé, aby jste se o něco usilovali, vždyť každý se rád spíše spokojí s trochu nudným, ale přeci jen jistý stereotypem života. Tomu je teď konec a pokud vám to včas nedojte, můžete si užít nemalých překvapení. Raději toho využijte a pusťte se do toho, co jste vždy chtěli.Nechte se vést vaší Múzou. Snažte se pomocí vlastních nápadů a myšlenek vytvořit si úplně nový život, který byl doposud jen přežíváním. Vždyť stačí udělat tak málo, aby se věci dařily. Jediné, na co si dávejte pozor, je přecenění svým možností. Náhlý příval ambicí totiž může způsobit, že se najednou ocitnete v situace, na kterou nejste zvyklí, protože zatímco jste doposud jen dřeli, nyní se nabízí odměny. To by mohlo negativně vést k přílišnému nárůstu ega až do nezdravých rozměrů. Nikdy proto nezapomeňte na svou skromnost a pokoru, která je jednou z vašich nejsilnějších deviz.

 

Váhy

 

Planetární aspekty vám budou letos nakloněny velmi příznivě, neboť Neptun, Jupiter i Pluto po celý rok setrvají a harmonických vazbách k vašemu znamení. Možná, že vás proto přinutí k větší aktivitě, než na kterou jste zvyklí. Ne že by jste normálně nic nedělali, ale nerozhodnost provázející toto znamení se někdy projevuje i tak, že se jen ztěžka rozhoupe k nějakým závažnějším činům, protože se mu nechce vybočovat z řady. Nenadálý příliv entuziasmu to ale může změnit. Otevřou se vám možnosti, jak co nejvíce prospět sami sobě a okolí. Je to hlavně tím, že Jupiter je nejharmoničtější planetou vůbec a přináší samé štěstí a radosti. Jediné, co musíme udělat, je mu trochu pomoci. Pak se ukáže v tom nejlepším světle. Současné vlivy mohou hlavně vykompenzovat slabou potřebu prosadit se, která je vám vlastní, vždyť Váhy apriori nemají touhu všem velet nebo stát v čele. Změnit se to ale může tehdy, když máte ostatním co nabídnout. Je zároveň důležité vědět, s čím vlastně přicházíme a co chceme ostatním dát. A k tomu nás povede hlavně Pluto, protože ten má tendenci dostat nás do kontaktu s našimi nejhlubšími částmi a znalostmi, ukrytými hluboko uvnitř. Nebojte se proto říci samo sobě, co by se mělo stát vaším cílem a smyslem života.

 

Štír

 

Pro vás bude letošní rok ve snaze sladit a vyrovnat rozdíly mezi vnitřním světem a vnější, pragmatickou realitou. V různých formách se tak můžete setkat s konfrontací vašich subjektivních názorů a pohledů na okolí s vnějšími okolnostmi. Ty se vám proto mohou zdát tvrdé, snad i proto, že jste se naučili ignorovat jakékoliv známky nesouhlasu okolí s vaším jednáním, protože se za každou cenu snažíte prosadit si svou nezávislost a názory. Nyní si musíte uvědomit, že na světě nejste sami. Uzavírat se do svého nitra ve světě, kde platí jen vaše osobní pravidla asi nabere rychlý konec.

V praxi se to projeví mnoha výzvami. Zřejmě budete postaveni před nelehké úkoly, jak se začlenit do pravidel, vytvořených společností a jak pochopit její fungování. Když zpočátku asi narazíte na problémy, v žádném případě to nevzdávejte. Nahromaděné problémy by vám totiž přerostli přes hlavu, pokud se tak už nestalo. Situace by vás tak v horším případě mohla dokonce přivést do konfliktu se zákonem.

Velmi bude záležet na tom, jak znáte sami sebe a jak si věříte. Pak se vám nemůže stát, aby jste se nechali svést do činností, které musí dříve či později končit debaklem. Pozor na různé podvodníky, kteří vám slíbí i nemožné. Věřte tomu, že bez disciplíny to daleko nedotáhnete a pokud vám někdo tvrdí opak, nevěřte mu.

Střelec

 

Letošní rok bude velmi přínosný a možná až neobvykle zajímavý, protože ve vašem znamení bude po celý rok působit Jupiter a Pluto, harmonicky se projeví také aspekty Saturna. Splnit se mohou očekávání, v jejichž realizaci jste už dávno přestali doufat. Uplatnění a úspěchy můžete zaznamenat hlavně tehdy, jestli máte nemalé ambice si něco dokázat, protože Pluto vede člověka k úspěchu. Silné aspekty obou planet tak formují nejsilnější autority a dávají vůdčí schopnosti. Nejvíce bude situace přát právníkům, filosofům, duchovním a humanitně zaměřeným lidem. Mnoho úspěchů zaznamenáme ve spolupráci se zahraničím.

Pokud chcete něco ve svém životě změnit, nejdříve se naučte respektovat tradiční společenské stanovy. Pak dostanete možnost upravit si okolnosti podle svého gusta.

Střelci narození ve třetím kvadrantu znamení budou vedeni k tomu, aby brali svůj život více vážně. Pluto je dotlačí k pohledu do zrcadla, kde se setkají s problémy ale i silnými stránkami, na které jsou hrdí. Budou muset prozkoumat své nejhlubší motivy a postoje k životu. Pokud jste doposud dělali věci jen povrchně, nyní pochopíte, že ke štěstí to zdaleka nestačí. Raději se opravdu staňte tím, čím jste vždy být chtěli.

Kozoroh

 

Naučte se postupně měnit své strnulé postoje, bude se vám to hodit. Uran působí na vaše znamení a jeho vliv bude ještě pár let trvat, času je tedy na první pohled dost. Ovšem odkládat věci na později je jedna z méně příjemných vlastností, kterou se zrovna nemusíte chlubit. Zbytečně tak setrváváte v minulosti, protože budoucnosti se bojíte a přítomnost vám tak uniká. Určitá větší míra přizpůsobivosti, kterou v sobě naleznete, bude znamenat, že nejenom uplatníte své schopnosti, ale dokážete i konečně vykročit z místa. To bude znamenat jen a pouze pozitivní změny, neboť jinak jste natolik závislí na svém jistém teplém místečku, že vás už nic nenutí cokoliv dělat nad rámec povinností. Vaše osobnost se tak stává zabředlá do minulosti. Aby se to změnilo, bude možná nutné obětovat část ze zažitých zvyklostí, které jsou sice jistotou, ale zároveň se již dávno staly těžkými okovy, které s sebou vláčíte.  Vždy jste spoléhali hlavně na materiální a praktické hodnoty života. Žebříček hodnot se ale může posunout, což vám bude jen ku prospěchu. Otevřete této přeměně své srdce, protože jinak můžete všechny pozitivní změny brát spíše jako příkoří páchané nepřízní osudu nebo blízkých lidí.

Vodnář

 

Ve znamení Vodnáře se dlouhodobě nachází Neptun, Saturn tu má do konce roku neharmonickou opozici ale Jupiter a Pluto jsou příznivě nakloněni. Zaznamenat proto můžete nejen ryze světské, ale i duchovní úspěchy a rozvoj. Spíše by se dalo říci, že úkolem bude naučit se sladit svůj cit, předvídavost a tušení s vnější realitou a omezeními, které nám ztělesňuje společnost, pravidla, zákony a běžná morálka. Tento úkol se nejvíce bude týkat Vodnářů narozených ve třetí dekádě znamení. Dokonce se tato konstelace dá chápat jako velká výzva k tomu, abychom se utkali v lítém boji se všemi problémy, které nás sužují a vytvářejí pro nás pocit nemohoucnosti a tedy často i méněcennosti. Budeme se muset naučit pochopit, že příčina problémů se nenachází nikde vně nás, ale všechny okolnosti pramení z minulosti a výchovy. Tedy sami si nosíme své problémy, které jsme nashromáždili. Obecně se opozice Saturna projevuje jako mnoho zatěžkávacích situací, do kterých se denně dostáváme, často jakoby se proti nám všichni spikli. Ovšem zároveň nám nebude chybět ani dost sil, abychom nakonec z problémů vyšli jako vítězové nad sebou samými.  Dá se tedy říci, že okolnosti tohoto roku budou i přes někdy dramatické okolnosti velmi příznivé.

 

Ryby

 

Přes vaše znamení přechází dlouhodobě Uran a letos zde bude působit v kvadrátu Jupiter a Pluto. Na první pohled by se dalo říci, že vás čekají nečekané věci. To je dáno nepředvídatelností Uranových impulzů, které do života nejednoho z nás vnesou mnoho nového, protože je především zaměřen do budoucna. Na to však Ryby nejsou příliš zvyklé, protože mají sklon být spíše pasivní a v klidu přijímat od života vše, co jim přinese, dobré i zlé. Nyní se však tento přístup změní. Sami dostanete chuť změnit okolnosti, které vás ovlivňují a stát se tak projektanty svého osudu. To bude znamenat, že mnohé ze své minulosti necháte za sebou. Jak práci, tak i přátele.

Nyní můžete začít dělat to, po čem jste dlouho toužili. Asi se úplně změní směr v práci a osobním životě. Buďte ale opatrní, když dojde na bourání starých omezení. Snadno by jste mohli přecenit své reálné možnosti. Nárůst sebevědomí nemusí být také zpočátku příliš opodstatněný, protože máte sklon nadhodnocovat i malé úspěchy.

Uran zde bude velmi silným způsobem zvyšovat intuitivnost, a proto je to výhodný aspekt pro rozvoj esoterických disciplín. Mnoho lidí se tak může vydat směrem k léčitelství či věštění.

Konec roku bude zvláště pro Ryby na rozené v prvním kvadrantu náročný, proto sbírejte zkušenosti a síly, aby jste lépe obstáli.