Astrologická konzultace osobní

Osobní astrologická konzultace je vhodná:

  • Když chcete poznat svou povahu, dispozice, sklony, předpoklady
  • Pomůže při rozhodovaní v různých situacích
  • Když vás zajímá vhodné období pro lásku, práci, navázaní vztahů nebo jiná rozhodnutí
  • Chcete-li řešit nejrůznější obtíže

Potřebujete 

  • celé jméno
  • datum, místo a čas narození
  • závazně se objednat

Získáte:

  • Odpovědi na všechny otázky, která vás zajímají
  • Orientaci v situacích a případných problémech
  • Záznam výkladu