Podnikání a vedení firem

V profesní oblasti jsem schopen řešit otázky personálního výběru, vztahů se zaměstnanci a jejich prospěšnost, posuzovat vhodnost zamýšlených projektů firmy, analyzovat vztahy s dodavatelskými firmami nebo jiné dle požadavků klienta.

 

Nezávislá analýza projektů, konzultace podnikatelských záměrů

 

Při realizaci projektů obvykle posuzuji:

 

 • zda je dobré s projektem začít
 • zda splní celkové očekávání
 • ekonomické hledisko
 • povaha projektu
 • povaha dodavatelské firmy či osob
 • další hlediska, jenž jsou přímo spjata s konkrétním projektem

 

Cena se opět řídí dle rozsahu, podrobnosti, náročnosti a počtu rozborů. Některé projekty stačí posoudit stručně, aby se zjistilo zda je dobré mu věnovat další pozornost v nejbližší budoucnosti. Složité, rozsáhlé, ekonomicky a investičně náročné se posuzují podrobně, často v několika etapách.

 

Dále nabízím:

 

 • Osobní konzultace pro zaměstnance,  vedoucí pracovníky nebo spolupracovníky firmy
 • Výběr nebo změny názvu firmy
 • Rozbory projektů a investic
 • Krátkodobé, dlouhodobé prognózy fungování firmy
 • Určení místa pro firmu v rámci ČR nebo celého světa, nejvhodnějších obchodních oblastí
 • Rozbor a stanovení závažnosti nečekaných problémů
 • Řešení jiných otázek a problémů spojených s fungováním firmy

 

Ad 1. Každý člověk je obvykle zatížen osobními problémy, které se samozřejmě promítají do všech oblastí a ovlivňují celou firmu. Jejich vyřešení se tak promítne do celkové spokojenosti  a kvality života. Vyhnou se tak zbytečným chybám a problémům.

Dobré finanční ohodnocení zaměstnance je důležité, ale není  vším.

 

Ad 2. Povaha názvu firmy podle specifických vibrací má vliv na prezentaci vůči lidem, může ovlivňovat spokojenost zaměstnanců, prosperitu a růst. Má vliv na celý osud firmy.

 

Ad 4. Denním, týdenním měsíčním nebo ročním rozborem nebo dotazem na konkrétní smlouvu, úkon, jednání lze stanovit jeho prospěšnost, splnění očekávání nebo rizika, jenž s ním souvisí. Lze stanovit, jak se v daný den, týden nebo jiný časový interval nejlépe chovat nebo nechovat, aby bylo dosaženo spokojenosti a úspěchu.

Personální poradenství

 

Při výběru nových zaměstnanců nebo posouzení zaměstnanců stávajících vycházím z několika hledisek, např.:

 

 • Ekonomický přínos
 • Obchodní schopnosti
 • Profesní dovednosti
 • Vztahy a spolupráce s vedením nebo ostatními zaměstnanci
 • Reprezentace firmy
 • Dlouhodobá prospěšnost a kvalita spolupráce
 • Doporučení nebo nedoporučení přijetí
 •  Dalších hledisek dle požadavků zadání

 

Varianta potřebná pro řadového zaměstnance není vhodná pro střední a klíčový management nebo pro vedení firmy.

Podle dosavadních zkušeností není dobré závažnost tohoto problému podceňovat.

 

 

Nezávislost na:

 • ekonomických prognózách
 • osobních přáních
 • společenských tendencích