Astrologická konzultace karmická

Karmická astrologická konzultace:

 •  pokud chcete znát, jak souvisí váš současný stav s dávnou minulostí
 •  vysvětlí vaše případné problémy a otázky na základě karmických dispozic vzniklých v minulých vtěleních
 •  jak vás ovlivňuje karma zděděná po otci či matce
 •  které z karmických dispozic jsou nejlepší a je dobré je rozvíjet
 •  jak vytěžit ze svých schopností co nejvíce
 •  jaké rozhodnutí je pro vás v dané situaci nejlepší z pohledu karmy a současné situace
 •  jak nalézt nejschůdnější cestu životem
 • kde a za jakých okolností jste se již v minulých vtěleních setkali s lidmi, s nimiž jste v různých formách vztahů  

Potřebujete 

 • celé jméno
 • datum, místo a čas narození
 • závazně se objednat

Získáte:

 • Odpovědi na všechny otázky, která vás zajímají
 • Orientaci v situacích a případných problémech
 • Záznam výkladu