Smysl a význam astrologie

Přestože je pojem astrologie téměř notoricky známý, je v obecném povědomí o jejím smyslu plno mýtů, nesmyslů a polopravd. Ty pak vedou k jejímu odsuzování do pozice šarlatánství, manipulace či černé magie. Snad nejhorší kredit má tato disciplína u vědců a náboženských činitelů, avšak ateisticko-materialistická společnost ji převážně odmítá jako zcela bezpředmětnou. Problémem, který ji sice mírně přidává na popularitě, ovšem zároveň notně ubírá na prezentaci skutečné podstaty jsou novinové nebo internetové horoskopy pro jednotlivá znamení, které s kvalitním výkladem a řešením konkrétních problémů nemají nic společného. A nakonec je tu i fakt, že v samotné astrologii a ezoterice vůbec existuje nemálo lidí, kteří si na významné odborníky pouze hrají a prezentují se např. horoskopy, jež od začátku do konce sestavil počítač. V tomto článku se pokusíme objasnit či vysvětlit alespoň některé z názorů, jenž astrologii v současnosti doprovázejí.

Co bychom měli vědět, než si necháme sestavit horoskop

Detailní znalost našeho osobního horoskopu nám může v životě pomoci předejít mnoha problémům a nebo řešit ty, které už nastaly. Nemůžeme však čekat, že se problémy vyřeší za nás už tím, že si horoskop necháme sestavit. Je to vlastně jakýsi návod k tomu, jak bychom měli nebo mohli postupovat v daných situacích. Horoskop nám ukáže, jaké jsou naše nejsilnější povahové rysy, tedy místa kde máme nad okolnostmi silnou kontrolu. Odhalí ale také i slabosti a nejrůznější problémy, které paradoxně souvisí s každým povahovým typem člověka. Tedy např. výrazná osobnost se snáze prosadí v kariéře, ale může být příliš sobecký. Nebo cholerik najde naplnění tam, kde je třeba dynamicky reagovat na změnu situace, ale jeho ukvapené reakce mohou vést k omylům či konfliktům s ostatními lidmi. Záměrem horoskopu je tyto rysy člověka definovat, nikoliv ho za ně kritizovat.

Horoskop ukazuje naše predispozice ve všech životních oblastech. Pokud nás ale zajímá třeba jen jedna, řekněte to astrologovi předem. Může tak výklad horoskopu vést směrem, který je momentálně středem Vaší pozornosti. Nikdy nezapomínejte na to, že člověk je bytost, ve které vše souvisí se vším. Mnoho lidí se nechápavě ptá, proč mluvíme o jejich práci, když se přišli zeptat na vztahy. V mnoha případech jsou totiž tyto oblasti přímo propojeny a nedostatečná seberealizace tak způsobuje, že slabá sebejistota nespokojené osobnosti není schopna být rovnocenným partnerem pro svůj případný protějšek.

Svobodná vůle či osud?

U lidí jsou zastoupeny převážně dva extrémní názory, jenž jsou ale správné každý jen napůl. Jedna skupina lidí věří v naprostou předurčenost osudu, věcí a událostí kolem nich i jich samotných. To předpokládá, že vše se stane podle předem daných scénářů, které vytvořila jakási všemocná mocnost a tudíž se ničemu nelze vyhnout a vše musí notně dopadnout buď špatně, nebo dobře. U některých zastánců této filosofie je toto přesvědčení uspokojující, neboť tak mají jakousi jistotu, že nemusí nic dělat, ani se nemusí (tedy vlastně ani nemohou) rozhodovat. Pro jiné je ale stejný názor naprosto frustrující, neboť pocit, že jsou pouze jakousi hříčkou osudu, je dokáže dovést až minimálně k silně stresujícímu životu, případně ke sklonům k autodestrukci v nejrůznějších formách. Ty se pak v lepším případě projevují jako celoživotní pesimismus, v horším kouřením, alkoholismem nebo narkomanií.

Druhá skupina je naopak přesvědčena o absolutní a neomezené kontrole nad průběhem svého života. Tento názor se projevuje zvláště dnes, v době technologického rozvoje a postupného získávání kontroly nad přírodou a nástupu metod usnadňující nám život. Ty nás ale zároveň mají tendenci oddělovat od přirozeného chápání života, neboť ho nahrazuje životem umělým. Názor, že plně kontrolujeme svůj osud je ale stejně nebezpečnou iluzí. Kdyby byl totiž pravdivý, pak bychom mohli v libovolném okamžiku změnit cokoliv ve svém životě jakýmkoliv směrem, třeba i striktně protikladným. Z humanitně založeného vzdělance by tak během sekundy mohl stát striktně technicky uvažující jedinec. Člověk umírající na rakovinu by se okamžitě vyléčil apod. Tyto schopnosti nám však většinou chybí.

Jak už to v životě bývá, odpověď stojí někdy mezi těmito dvěma extrémními názory a spočívá v podstatě v tom, že existují obě skutečnosti paralelně. Na jednu stranu je to osud, který formuje tok událostí našeho života. Můžeme jej též nazvat Karma. Karma se rozděluje na několik částí, z nich jsou některé osobní a jiné souvisí s okolnostmi navenek. V našem životě si karmu či osud můžeme představit jako řeku, ve které plujeme životem. Každý vlastní svou osobní řeku, přesto se proudy řek mnohých z nás protínají. Každý dokonce víme, kam naše řeka vede a dokonce známe jakékoli sebemenší zákoutí či meandr. Škoda jen je, že vlastně nevíme, že to víme. K tomu, abychom to znovu poznali slouží nejrůznější metody diagnostiky karmy, kdy jednou z nich je astrologie. Horoskop dokonce můžeme nazvat jakousi mapou karmy. Ovšem celkově existuje celá řada způsobů, jak mapovat tuto řeku, ovšem každá z nich bohužel odhaluje jen část. Záleží hlavně na tom, jak v mapě dokážeme číst, resp. Jak ji dokáží dešifrovat znalci čtení těchto kódovaných symbolů, tedy astrologové.

V průběhu naší plavby po řece osudu se můžeme rozhodovat pro lepší či horší cestu, můžeme kormidlovat tak, abychom se vyhnuli nebezpečným peřejím. Pokud ale není jiná možnost, než plout tudy, protože jiná cesta není, musíme dobře uvážit, jakou výbavu zvolit na ten či onen úsek cesty, neboť následky špatné volby mohou být fatální. Zde vstupuje na scénu prvek svobodné volby. Pokud už plujeme, můžeme se rozhodnout kam a jak naše plavba proběhne, zastavit ji však nelze. Někteří lidé úmyslně a často zbytečně volí zcela nesplavnou řeku. Jejich plavba pak velmi rychle končí, často za dramatických okolností.

Mezi osudem a svobodnou vůli věci a okolnosti měnit je proto zřejmé propojení. Nevyužijeme-li příležitosti zvrátit nepřízeň osudu, kterého se ve svém životě všimneme, pomocí svobodné vůle a vědomí, pak jsme proudem spláchnuti tam, kde se nám líbit nemusí. Pak můžeme vnímat osud jako nevyhnutelný. A tento princip funguje ve všech oblastech života.

K rozpuštění karmy může dojít pomocí sjednocujících se  světel duše, čakramů. Pokud jsou ale čakramy slabé, nesjednocené nebo světlo duše nevýrazné, vzniká dojem osudovosti, nevyhnutelnosti. V rozpuštění karmy tedy vede jediná cesta k řešení neřešitelného, k léčení nevyléčitelného.

Ale působí na nás ty hvězdy přece, ne?

Toto je pravděpodobně jedna z nejspornějších otázek, která pronásleduje odpůrce i příznivce astrologie v současné době. Vědecká veřejnost o faktu, že by na nás nějakým způsobem působily naprosto odmítá diskutovat, protože fyzikální vliv je tak zanedbatelný, že i letadlo nad našimi hlavami na nás působí silněji. Příznivci astrologie se marně snaží tyto názory vyvracet, ovšem většinou jim chybí dostatečná znalost na to, aby předložily dostatečně silné argumenty. Problémem je totiž fakt, že způsob a druh interakce mezi planetami a rysy osobnosti není doposud dostatečně dobře znám. Nejpravděpodobnější možnost ovšem zřejmě spočívá v povaze aury těles. Tato teorie by vysvětlovala, proč zde může existovat vzájemná interakce mezi lidmi a jejich osudy, neboť energie aury, která obklopuje všechny bytosti, není ohraničena časem ani prostorem. Proto i velké vzdálenosti ve vesmíru nejsou problémem. Nejedná se ale o to, že by planety svou aurou ovlivňovali či dokonce utvářeli osudové události zde na zemi a my jsme opět byli jakousi hříčkou osudu. Pohyby planet spíše mapují to, co se zde odehrává. Tedy stav na obloze odpovídá stavu zde na Zemi a proto správné čtení horoskopu nám může odhalit, v jaké situaci se teď nacházíme. Musíme brát ale na vědomí, že se jedná o stav energetický, tedy skutečně reálný.  Ten ovšem nemusí vždy odpovídat našim představám o tom, jak na tom v dané chvíli jsme, protože ty jsou často formovány zcela zcestnými představami o životě a příčinách problémů, kterými ovšem trpí většina lidí. Znalost horoskopu nás proto může alespoň trochu přiblížit zpět ke skutečné realitě a skutečným důvodům toho, proč se některé věci v našem životě nevycházejí podle našich plánů. Celospolečenským problémem se totiž stalo, že rodina, tradice a morálka nám nabízejí vlastní verzi k vysvětlení situací a důvodů problémů, se kterými se setkáváme. Ovšem metodika k jejich řešení nezřídka selhává proto, že nejen problém, ale i způsob jeho řešení je v podstatě uměle vytvořenou iluzí.

Zkoumání skutečné energetické reality je v dané době o to obtížnější, že znalost pravdy je vlastně nepotřebnou vlastností. Ostatně znáte snad někoho, kdo by chtěl např. těsně před svatbou vědět, že jeho partner je k němu naprosto povahově nevhodný? Zatím jsem se s nikým takovým nesetkal a to už se věnuji astrologii pěknou řádku let. Velkým karmickým omylem mnohých mužů a žen se stala jakási potřeba vyzkoušet si, zda s protějškem vydrží přesto, že si vůbec nerozumí. Praktickým výsledkem této skutečnosti jsou každodenní pekelná muka, které ve vztazích prožívají a také fakt, že statisticky se rozvádí každé druhé manželství. Tuto problematickou situaci příliš neřeší ani křesťanský ideál „v dobrém i zlém na věky spolu“, protože nám v podstatě říká, i s partnerem musíme vydržet, i když je jeho povaha nesnesitelná a konfliktní. Obecně tedy platí, že pokud se snažíme řídit svůj život a žebříček hodnot podle rádoby návodů, které nám poskytuje společnost, rodiče či přátelé, odsuzujeme náš život zároveň k opakování chyb, které dělají všichni ostatní, ačkoliv si toho nejsou vědomi. A jen prozřetelnost a vědomí to dokáže změnit.

Vědomí stavu, ve kterém se nacházíme, je díky celé řadě problémů vytvořených z nejrůznějších důvodů u lidí velmi slabé. I proto je důležité studium a znalost veškerých ezoterních věd, které nás mohou zavést zpět ke znalostem, kterými lidstvo disponovalo v dávných dobách a které se nyní již téměř naprosto vytratily.