Plánování početí a řešení problémů s neplodností

Rozhovor s astrologem Robertem Zapletalem

Může nám astrologie pomoci i při početí dítěte?

Samozřejmě. Astrologické výpočty se v praxi používají k mnoha účelům. Je to nejen výpočet a následný výklad klasického osobního horoskopu, jenž je ve spojitosti s astrologií nejznámější, ale slouží také k výpočtu vhodných termínů pro svatby, začátek podnikání, otevření firmy nebo začátek operace. Stanovení vhodné data a času tak eliminuje rizika, které by s danou činností mohla být spojena a navíc se snaží zajistit co nejlepší výsledek. U plánování početí se astrolog snaží zajistit, aby klientka nejen otěhotněla, ale zároveň jsme se s co největší pravděpodobností vyhnuli komplikacím v období těhotenství a při porodu.

Jak tato metoda funguje?

Výpočet je založen na předpokladu, že žena může nejpravděpodobněji otěhotnět v době, kdy Luna a Slunce vytvoří na nebi stejný úhel, jako má ve svém horoskopu zrození. Tato doba nastává vždy jednou za měsíc. Ovšem astrolog musí zároveň vyloučit ty termíny, kdy je Luna současně poškozena neharmonickými aspekty planet. Toto období by mohlo způsobit nemalé komplikace a proto je nutné je předem vyloučit. Výsledkem tedy je, že z potencionálních dvanácti termínů za rok zbude pouze dva až pět, někdy výjimečně i více. Někteří astrologové nebo výpočty na internetu však ve výpočtu nabízejí vhodné termíny každý měsíc, někdy dokonce i několik dnů po sobě. Použití těchto termínů je značně riskantní, protože nezohledňují možná rizika. Navíc jsou poněkud alibistické, když místo jednoho dne, kdy je konstelace nejvhodnější počítají s více dny. Sám jsem v praxi setkal již se dvěma případy, kdy na takto vypočtená data v jednom případě žena potratila, ve druhém prodělala nemalé komplikace. Proto je dobré obracet se pouze na ty astrology, jenž mají v oboru zkušenosti a jejichž výpočet odpovídá zmíněnému popisu, existují totiž i znání astrologové, jenž tyto pravidla výpočtu porušují.

Kdo je autorem této metody?

Výpočet vymyslel pan Eugen Jonáš z Bratislavy a také úspěšně odzkoušel na svých dětech. Ovšem od té doby se postup výpočtu rozvinul a změnil hlavně v tom, že i sám Jonáš používal všechny dostupné data v daném roce a nevylučoval rizikové konstelace. Bez této úpravy by se ale metoda nedala použít pro ženy, jenž prodělaly rizikové těhotenství, potraty a nemoci a chtějí v dalším těhotenství tato rizika zmírnit. Já osobně výpočet plodných dnů ještě doplňuji o tattvické hodiny, které určují dokonce časové rozmezí nejvhodnější pro početí.

V jakých případech je tedy nejvhodnější výpočet použít?

Zvláště tehdy, když se objeví jakýkoliv problém s otěhotněním. Nejpřesnější formulace její funkce je, že zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění tehdy, když se nedaří počít normálně během období, jenž by mohlo standardně být do půl roku. To ovšem platí pro zdravý pár, kdy ani jeden partner netrpí nemocemi nebo jinou byť drobnou dysfunkcí, jenž by otěhotnění zkomplikovala. Ne u všech žen je otěhotnění řízeno normálním cyklem ovulace a menstruace. Ty mají výhodu v tom, že by si doslova mohli podle svého cyklu seřizovat hodinky a proto ho dokonce mohou použít jako antikoncepci. Ovšem ne u všech to platí. Tato metoda předpokládá, že některé ženy mohou otěhotnět spíše podle vlivů cyklů měsíce. Pak nemusí být  dokonce ani menstruace zárukou nemožnosti otěhotnět. Jiným případem jsou možné komplikace, kdy žena nemá problém otěhotnět, ale zároveň není schopna dítě bez problémů donosit nebo již prodělala komplikace ohrožující jeho život při porodu. V takovém případě se dá opět výpočtem toto riziko snížit. Termíny lze použít jak pro přirozenou snahu o početí, tak pro umělé oplodnění.

Jsou nějaké případy, kdy metodu nelze použít?

Metoda zvyšuje pravděpodobnost, že otěhotníte a podaří se vám dítě v pořádku donosit až ke zdárnému porodu. To je asi nepřesnější definice. Ovšem nemůže nic zaručit na sto procent. Určitě se nedá použít v případech i třeba dočasné primární neplodnosti, nebo nedokáže s určitostí vyloučit přenos dědičných chorob. Otěhotnění totiž ovlivňuje mnohem více faktorů. Jedním z nich je samotná povaha a sklon k otěhotnění, jenž lze vyčíst z nativního horoskopu. Další příčinou problémů mohou být nedobré astrologické vazby mezi horoskopem ženy a muže. Ty pak se zárukou způsobí, že se oba lidé vlastně ani nedokáží shodnout na tom, zda dítě chtějí nebo nikoliv. Ostatně dnes a denně se setkávám se ženami, jenž mne žádají o výpočet, přestože partner o tom neví a vědět nechce, nebo mezi nimi reálně panují neshody. Proto je důležité, aby cesta k těhotenství byla otevřená ve všech směrech, nejen v rovině hvězdných pozic.

V případě, kdy důvodem k neplodnosti je nemoc, je dobré započít ať už konzervativní, nebo alternativní způsob léčby. Tato volba je již na klientce. V alternativní oblasti lze použít vhodné drahé kameny, meditace, očistné rituální koupele nebo jiné postupy, které se dají navrhnout vždy pro daný případ. Velmi dobře se mohou hodit také metody tantrických masáží, jež aktivizují energii v oblasti první a druhé čakry, jejích energetický potencionál má velký význam pro těhotenství. Při nemožnosti otěhotnět se právě zde objevuje největší oslabení, jenž lze diagnostikovat například automatickou kresbou nebo jasnovidným pozorováním aury.

Jednou z častých příčin neplodnosti u žen, jež prodělali potrat je přivtělená duše zemřelého dítěte, jenž díky prodělanému stresu a neschopnosti se se ztrátou smířit způsobí, že tato duše nemůže odejít, protože je matkou držena. V takovém případě si žena musí umět sama odpustit, aby se tak vytvořil prostor pro nové těhotenství, nebo požádat někoho o odvedení této duše.