Co je astrologie

Jaké metody můžete svým klientům nabídnout?

Je to především výklad horoskopu, protože astrologie je metodou, které se věnuji nejvíce. Z horoskopu se dá zjistit mnoho věcí, jako jsou talenty pro povolání a studium, zdravotní dispozice, dají se odhalit místa, kde je sklon k tomu dostat se do problémů. Velmi často také pracuji s diagnostikou karmy. Ta s horoskopem velmi úzce souvisí, protože je jakousi mapou karmických osudů člověka.

Jsme tedy ovlivněni osudem?

Do určité míry ano. Osud, tedy karma formuje události životů většiny z nás. To vysvětluje, proč jsou některé události téměř nevyhnutelné. Ovšem existuje zde také svobodná vůle, která může tyto nepříznivé okolnosti změnit. Pokud ji ale nedokážeme použít, většinou nás osudové události „spláchnou“ tam, kde se nám příliš nechce. Zároveň ale máme pocit nevyhnutelnosti či předurčenosti. Podrobná diagnostika osobní a rodové karmy nám tak může pomoci předem odhalit, kde se možností volby zříkáme. Tendence k problémům totiž nejsou jen dílem našeho osudu, ale protože dítě setrvává devět měsíců v lůně matky, přebírá tak skrze její auru vlastnosti všech jejich předků. Vyskytnou-li se v minulosti takové rodiny závažné problémy, je pak před jejich řešení postaveno i dítě, což vysvětluje některá těžká onemocnění novorozenců nebo malých dětí. Řešením proto může rozpoznání, které vlastnosti pochází z rodu a které jsou naše čistě osobní rysy. Jedině silné vědomí pocitu vlastní identity to však dokáže bezchybně rozpoznat. Proto mnoho z nás se utápí v problémech, které ani nejsou jeho vlastní, ale způsobily jej chyby předků.

Také jsem slyšel, že pracujete s drahými kameny.

Ty nám mohou pomoci při řešení všech problémů. Obsahují totiž světlo Prozřetelnosti, které má schopnost rozpouštět karmické nánosy minulosti i současnosti. Proto je používám pro léčbu onemocnění, ale i problémů jiného druhu. Většinou se rozmisťují v prostoru, kde klient nejvíce pobývá, ale dají se použít ve firmách, kde tak mnohonásobně zvýší kvalitu a produktivitu odvedené práce. Lidé se v takto ošetřených prostorách cítí, jakoby nikdy nepoznali únavu či deprese. I skryté konflikty mezi spolupracovníky a nevyřešené spory se rychle vyřeší. Kameny se dají umístit již při stavbě domu či rekonstrukci do základů, kde pak zároveň trvale odstiňují všechny druhy patogenních zón a zároveň léčí obyvatele domu. Ti pak většinou nikdy neonemocní, nebo je jejich obranyschopnost obrovská. Kameny současně poskytují ochranu před všemi druhy energetického působení zvenčí, a to včetně černé magie. Drahé kameny jsou proto důležitým prostředkem dlouhodobého duchovního růstu, protože je máte stále ve své blízkosti. Jejich použití je dokonce tak propracované, že když se sestaví z různých druhů kamenů určité obrazce, známé jako jantary či mandaly, může se jejich vliv vyladit přímo na potřeby daného klienta. Tedy nemocný potřebuje léčit, podnikatel potřebuje dobrý byznys, umělec nebo vědec inspiraci a nové nápady a lenoch disciplínu.  Výklad horoskopu nám proto nejvíce pomáhá hledat příčiny problémů a dává nám návody, jak je řešit ve svém jednání či chování. Drahé kameny jsou pak hlavně jednou z nejúčinnějších metod konkrétního řešení problému.

Co podle vás nejvíce ovlivní rozhodnutí jít za astrologem?

Nedělejme si iluze, že by lidé přicházeli a ptali se, zda mají udělat tu či onu věc, zda si mají vzít toho či onoho partnera. Většinou si všichni myslíme, že si víme rady. Proto se s klienty většinou setkávám až v okamžiku, kdy se objeví problémy, nebo dokonce už došli do pokročilého stádia. To je dáno mnoha společenskými nebo i osobními faktory a povahovými rysy. Ačkoliv je logické, že zda někdo v horoskopy věří nebo nikoliv sice nemůže ovlivnit funkci či pravdivost astrologického výkladu, zcela jistě ale ovlivní fakt, jestli za astrologem půjdeme a necháme si od něj poradit. V praxi jsem se už setkal s mnoha lidmi, kteří byli k horoskopu skeptičtí. Nakonec však odcházeli se zcela opačným názorem. Astrologie, stejně jako jiné metody, jenž se zabývají člověkem a jeho osudem, to nemají v dnešní době lehké, protože jejich hlavním nepřítelem je ateisticko-materialistická věda, která ale bohužel návod na život nemá. Až čas ukáže, že cesta vede nejen realizací lidských schopností ve hmotě, ale také přímým duchovním poznáním. Dnes, potýkáme-li se problémy duševních stavů, naše cesta nejdříve směřuje k psychologovi či psychiatrovi. Jenže protože antidepresiva situaci neřeší, pouze potlačují projevy depresí, další cesta může vést k astrologovi či duchovnímu léčiteli, jak jsem mnohokrát v praxi poznal.

Ve svých službách nabízíte poradenství v oblastech jasnovidectví, telepatie a paranormálních jevů. Jste jasnovidec?

Člověk musí mít schopnost propojit výklad horoskopu s pozorováním projevů a chování klienta, protože pak by se jeho práce změnila v pouhý technický výčet aspektů a pozic planet. Smyslem této práce je dát klientovi radu v situaci, kdy jeho možnosti i návody z okolí často selhaly. Proto můžeme použít všech duchovních prostředků a nástrojů, aby se tento smysl podařil. Navíc se pohybujete v oblastech, kde není o co hmotného se opřít. Proto vám stejně nezbyde než použít všechny duševní schopnosti, které máte. Jak by jste třeba chtěli pozorovat patogenní zónu v zemi, když ji nelze změřit?  Jak by jste chtěli změřit náladu člověka? Jak by jste řešily problémy  se strašením v domech či černomagickými útoky a prokletím? Zkoumání světa nehmotných jevů se proto bez použití těchto schopností neobejde.